Exhibition

Prolight+sound Guangzhou 2019

 

 https://www.youtube.com/watch?v=nXlmY_zG1hQ

 

 

                                 Palm Expo Mumbai India 2018

 

                                                   https://www.youtube.com/watch?v=3z6U9wyQyQA

  

Prolight+Sound Shanghai 2017

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_PKvtFe6AQ

 

 

 

Prolight+Sound Shanghai 2015

 

https://www.youtube.com/watch?v=OADFEnJc8P4